What can be done ? מה אפשר לעשות

אנו מעוניינים לבנות מעגלי תמיכה שונים: עזרו לנו להבין יותר את המצב בשטח ולחשוב על תרומתנו האפשרית; עזרו לנו ליצור הדים נוספים לקולנו ולהגיע לקהלים נוספים; ושמרו איתנו על קשר באמצעות הרשימה הוירטואלית שלנו, bornequal_listserv@googlegroups.com
אנו מחפשים במיוחד שותפים המתמצאים בהשפעות הפסיכוסוציאליות של מצבי טראומה מתמשכת על משפחות וילדים, והמחויבים להפחתת האלימות ותוצאותיה בשני הצדדים.

 

 

ישראל: כתובות של בעלי תפקידים (מאתר בצלם) / כתובות דוא"ל חברי כנסת (מאתר עבודה שחורה) /  רשימת כתובות הדואל של השרים מכל המפלגות / דרכי התקשרות למשרדי הממשלה / פנייה אל מבקר המדינה / טופס הגשת תלונה לנציב תלונות הציבור

שילוב כוחות

ארגונים שונים עובדים במקביל להגן על רווחתם של ילדים ומשפחותיהם בישראל ובשטחים ולהבטיח את זכויתיהם. אתם מוזמנים ללמוד יותר על פעילותם דרך עמוד הקישורים שלנו, וליצור עמם קשר.
Write to your representatives: כתבו לנציגיכם