החזון שלנו

"נולדו שווים" הוא פרויקט עדות המבקש להתבונן באופן מורכב ואחראי בסכנות ובתקוות של ילדים וילדות באזורנו, ובפרט בהשלכות הפסיכולוגיות על אלו החיים בצל מציאות של כיבוש, מלחמה מתמשכת, גזענות ואפליה. אנו רואים את המציאות הפסיכולוגית כקשורה הדוקות למציאות הפוליטית ולמצב זכויות האדם.

אנו מתכוונים להשתמש בהכשרתנו כאנשי בריאות נפש על מנת לשמוע ולהשמיע את הקולות המושתקים ואת כאבם של ילדים אלה ומשפחותיהם ולהביאם לידיעת החברה באופנים שניתן להקשיב להם. אנו מקווים לקדם אמפתיה ולחולל סחף חיובי ובונה לקראת שינוי.

אנחנו מאמינים שנשיאת עדות קשובה מחייבת עמדה אקטיבית, הכוללת הפצה אחראית של המידע, עמידה לצד קורבנות ועדים, וליווי של אלו הלוקחים על עצמם להיחשף למידע על המציאות הכואבת והמאיימת ולהתמודד עמה.

אנו רואים את השליחות שלנו כבעלת שלושה רבדים, ובכללם חינוך, מעורבות ושותפות:
אנו מתמקדים בפיתוח ואיסוף של אמצעים חינוכיים ואמנותיים שנועדו ללמד על מצבים טראומתיים ספציפיים בעלי השלכות מרחיקות לכת לעתיד. בנוסף, עבודתנו כוללת יצירת דיאלוג באמצעות מפגשים אישיים עם אנשי מקצוע, אמנים, אנשי דת ופעילים הומניטריים. אנו שואפים ליצור מפגשים ממשיים ווירטואליים עם אחרים המעורבים בנושאים קרובים ולהציע מרחב לתקשורת והחלפת רעיונות. אנחנו שואפים לפתח שותפות פעילה עם כל מי שמושפע ישירות מהמצב – פלסטינים, ישראלים וחברי הקהילה הבינלאומית הנמצאים באזור – אשר את קולותיהם ודעותיהם אנו רואים כחשובים ביותר להכוונתנו.