דו"חות של ארגוני זכויות אדם

הפרות שיטתיות של זכויות ילדים במעצר ובמאסר: נייר עמדה של האגודה לזכויות האזרח, יולי 2012

ילדים בישראל ובשטחים נתונים להפרות שיטתיות של זכויותיהם במעצר ובמאסר: נייר עמדה של האגודה לזכויות האזרח, יולי 2012

ב-3.7.2012 התכנסה בכנסת הוועדה לזכויות הילד ל

קראו עוד >

הפרת הוראות חוק הנוער בטיפול המשטרה בקטינים בירושלים המזרחית: האגודה לזכויות האזרח, מרץ 2011

הפרת הוראות חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971 בטיפול המשטרה בקטינים בירושלים המזרחית

זהו מסמך מפורט שפרסמה האגודה לזכויות האזרח במרץ 2011 על הפרות חוק

קראו עוד >