שופט צבאי פסל עדות קטין שלא נועץ בעורך דין, ונתן תקווה למאות נאשמים רוב הקטינים שנעצרים בגדה בידי כוחות הביטחון לא זוכים בייעוץ משפטי לפני חקירתם. דיווח של עמירה הס ל"הארץ"

"שופט צבאי פסל עדות שגבה חוקר משטרתי מקטין פלסטיני, משום שלא אפשר לו להתייעץ עם עורך דין לפני חקירתו. זוהי החלטה תקדימית שהשלכותיה חורגות ממקרה זה, שכן רוב הקטינים הפלסטינים שנעצרים בידי כוחות הביטחון אינם זוכים לשוחח עם עורך דין לפני החקירה. "

"התובעים התנגדו לבקשת הסנגור רמתי לבטל את כתב האישום. כמו כן ביקשו שלא לתת פרסום להחלטה זו משום שלטענתם הסנגור "לא סיפק לבית המשפט נימוקים מיוחדים אשר מצדיקים את קבלת הבקשה ויצירת ההבחנה בינו לבין נאשמים (קטינים) אחרים", שמשפטיהם מתקיימים בדלתיים סגורות."

"רמתי אמר ל"הארץ" שאכן אין הבדל בין נ' לאחרים, משום שזוהי נורמה בקרב חוקרים שלא לאפשר לקטינים פלסטינים להתייעץ בעורך דין או בהוריהם. בהקשר זה יש לציין שב–2013-4 גבה ארגון יוניסף עדויות בשבועה מ–208 קטינים פלסטינים שנעצרו על ידי הצבא הישראלי בגדה המערבית, במסגרת מחקר רחב שערך הארגון בעקבות טענות מתרבות על הפרת זכויות שיטתית של הקטינים הפלסטינים בתהליכי המעצר והמשפט הצבאי. 78% מהם העידו שלא קיבלו מידע על זכויותיהם החוקיות בחקירה, כולל ראיית עו"ד ונוכחות ההורים. בנוסף, 91% מתוך 79 קטינים פלסטינים שמסרו ב–2016 עדויות לארגון המעקב המשפטי "משמר בית המשפט הצבאי", סיפרו שלא התייעצו עם עורך דין לפני חקירתם."

קראו עוד: http://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.3887848

בית משפט לנוערבית משפט צבאיהארץיוניסףמעצרעמירה הס