בצלם: יותר מ-500 ילדים ב-50 ימים: נתוני ההרוגים בעזה, קיץ 2014

1,394 בני אדם, 63% מתוך 2,202 הפלסטינים שהרגו כוחות הביטחון הישראליים במבצע "צוק איתן", לא השתתפו בלחימה. 526 מהם, כרבע ממספר ההרוגים הכולל, היו ילדים מתחת לגיל 18. כך עולה מנתונים שמפרסם היום בצלם לרגל שנתיים ללחימה. מבין ההרוגים הפלסטינים שלא השתתפו בלחימה, 180 היו תינוקות, פעוטות וילדים מתחת לגיל 6. עוד 346 היו ילדים וילדות מגיל 6 עד 17. 72 הישראלים שנהרגו ב"צוק איתן" כוללים 6 אזרחים, בהם ילד בן 4.

נתוני בצלם מתבססים על מחקר שטח מעמיק ומקיף שערכו תחקירני הארגון ברצועת עזה מאז סיום הלחימה, והצלבה עם המקורות הנוספים הזמינים. 

השיעור הגבוה של אזרחים – בהם נשים, ילדים וקשישים – מקרב ההרוגים, מעמיד בספק את טענותיה של ישראל שכל המטרות להתקפה היו לגיטימיות, כי הצבא הקפיד על עקרון המידתיות בעת ביצוען וכי הוא נקט באמצעים לצמצום הפגיעה באזרחים.

מקור: 50 ימים: יותר מ-500 ילדים: נתוני ההרוגים בעזה, קיץ 2014 | בצלם

אלימות קטלניתבצלםעזהצוק איתן