שני דו"חות על מעצרי ילדים פלסטינים והפגיעה הכרוכה בהם

שני דו"חות נפרדים שפורסמו ב-2014 קובעים: ישראל פוגעת בזכויותיהם של ילדים פלסטינים הנעצרים בגדה המערבית ומפרה את החוק הבינלאומי.

הדו"ח הראשון, שפורסם באפריל 2014, נכתב בידי קבוצת מומחים רב תחומית הולנדית שביקרה בשלהי שנת 2013 בגדה המערבית ובישראל. הדו"ח שם דגש על ההשלכות של נהלי הצבא הישראלי בעת מעצר של ילדים, חקירתם, שפיטתם ומאסרם, הן על הילדים עצמם והן על משפחותיהם ועל הקהילה שלהם. לצורך כתיבת הדו"ח נפגשו המומחים עם ילדים והורים, אנשי חינוך, משפטנים, אנשי בריאות הנפש ונציגים ממגוון רשויות וארגונים פלסטינים וישראלים. הדו"ח קובע כי בהתנהלות הצבא כלפי ילדים פלסטינים המואשמים בביצוע מעשים פליליים יש משום הפרה חמורה של זכויותיהם, וכי להתנהלות זו השפעה שלילית קשה ביותר על חייהם של הילדים, משפחותיהם וסביבתם הישירה. לטענת המומחים, לא ניתן להתייחס לנהלים אלו בנפרד מההקשר הכללי – כיבוש השטחים הפלסטינים על ידי ישראל – אולם גם בטווח הקצר האחריות לשמירה על זכויות הילדים מוטלת בראש ובראשונה על ממשלת ישראל ועליה לשנות את אופן התנהלות הצבא כלפי ילדים ולפעול על פי האמנה הבינלאומית לזכויות הילד ואמנת ג'נבה הרביעית, עליהן היא חתומה. הדו"ח מציע שורה של צעדים מעשיים שעשויים, אם יקויימו, להבטיח את השמירה על זכויות הילד במשפט הבינלאומי והנורמות הנובעות מהן.
בנוסף לדו"ח המלא בהולנדית, תקציר הדו"ח פורסם באנגלית, עברית וערבית.
הדו"ח הוא יוזמה של gate48, קבוצת ישראלים המתגוררים בהולנד, שקוראים לסיום הכיבוש של השטחים הפלסטיניים ותומכים בהתנגדות לא אלימה. בפעילותם הם מבקשים להדגיש כי ביקורת על מדיניותה הרשמית של ישראל אין משמעותה עמדה אנטי-ישראלית.

 

הדו"ח השני פורסם ביוני 2014 על ידי ארגון Euro-Mid Observer for Human Rights, המתמקד בהגנה על זכויות האדם במזרח התיכון.
הדו"ח מציין כי בין ינואר 2010 ועד יוני 2014 עצרה ישראל כ-2,500 ילדים פלסטינים, ומציג עדויות על פגיעות שיטתיות בזכויות הילדים. במרבית המקרים מחזיקה ישראל את הילדים בבתי כלא בשטחה, בניגוד לאמנת ג'נבה הרביעית האוסרת על מדינה כובשת להעביר לשטחה אוכלוסייה מן השטח הכבוש לצורכי מעצר וריצוי דין, ובכך מונעת מהם מפגש עם הוריהם ופוגעת בזכותם לייצוג הוגן. העדויות מראות כי בכל שלבי המעצר והחקירה מפעילה ישראל על ילדים רבים לחצים פיסיים ופסיכולוגיים קשים, במטרה לכפות עליהם הודאה באשמה ולהפוך אותם למשתפי פעולה, תוך הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי והאמנה לזכויות הילד.
לקריאת הדו"ח המלא [PDF]
לצפייה בעדות וידאו של נער בן 14 המצוטט בדו"ח, המספר על מעצרו וההתעללות הכרוכה בה:

 

Euro-Midgate48אמנת ג'נבה הרביעיתהאמנה לזכויות הילדהגדה המערביתהתעללותחקירותמעצריםמשפט בינלאומי