חוות דעת פסיכולוגית בעניין חשיבות מתן זכויות מיוחדות להגנה על קטינים בעת חקירה ומאסר, יוני 2014

מסמך זה מציג ראיות ממחקר פסיכולוגי וקרימינולוגי עדכני לחשיבות הטמונה בהענקת זכויות מיוחדות לקטינים במגע עם שלטונות החוק, ומתמקד בארבע זכויות בסיסיות שמוענקות בחוק הישראלי לקטינים במסגרת חוק הנוער:

  1. נוכחות הורים בחקירת קטינים חשודים,
  2. תיעוד מוקלט של חקירות קטינים,
  3. תקופת התיישנות של שנה אחת בלבד לכל העבירות
  4. ואי הטלת מאסר בפועל על קטינים מתחת לגיל 14.

חוות הדעת נכתבה על-ידי ארבעה פסיכולוגים חברי קבוצת “פסיכואקטיב” על מנת לספק תשתית מחקרית לתביעה להשוואת מצבם המשפטי של ילדים פלסטינים לזה של ילדים בעלי אזרחות ישראלית.

הנתונים שמובאים בה רלבנטיים לכל קטין באשר הוא, ועשויים להיות לעזר לעורכי דין המגנים על כל קטין אשר לא זוכה לזכויות העומדות במרכז חוות הדעת (המוענקות לקטינים אזרחי ישראל על פי החוק הישראלי).

בחוות הדעת מוצגים בפירוט שיקולים פסיכולוגיים התומכים במתן זכויות אלה לכל ילד ונער, בהתבסס על מחקרים עדכניים המעידים כי ילדים ומתבגרים הינם בשלים פחות ממבוגרים, פגיעים יותר מבחינה פסיכולוגית התפתחותית, כשירים פחות לעמוד למשפט ונתונים יותר להשפעה.

הסניגוריה הציבורית, יחידה במשרד המשפטים הישראלי המעניקה ייצוג משפטי לנאשמים וחשודים מחוסרי אמצעים או לזכאים לכך על פי החוק, הגדירה את המידע המובא בחוות הדעת כ"רב-ערך" עבור כל מי שעובד עם קטינים במערכת אכיפת החוק (בפרסום ברשת "פייסבוק" מה-17 ביולי 2014).

לקריאת חוות הדעת המלאה [PDF]

 

נספח: הצהרת המדיניות של האקדמיה האמריקאית לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר (AACAP) בנושא ריאיון וחקירה של חשודים קטינים, שאושררה במרץ 2013,

AACAPהסנגוריה הציבוריתחקירותמאסריםמעצריםפסיכואקטיב