כנס עובדים סוציאלים ישראלים בנושא מעצרי קטינים ישראלים ופלסטינים: עו"סים שלום, מאי 2013

ב-21 במאי 2013 נערך בירושלים הכנס השנתי של ארגון "עו"סים שלום" בשיתוף עם ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית של האוניברסיטה העברית, שהוקדש השנה לנושא: הומניזם ועבודה סוציאלית – מעצרי קטינים ישראלים ופלסטינים. היה זה הכנס הראשון של אנשי בריאות נפש בישראל שעוסק כולו בנושא זה.

עו"סים שלום הינה אגודה בלתי תלויה של עובדים סוציאליים יהודים וערבים מכל גווני הקשת הישראלית, הפועלים לקידום שוויון, צדק חברתי ושלום בחברה הישראלית בכלל ובין יהודים וערבים בפרט, ולקידום רווחה ושלום באיזור. בכנס התארחו גם פסיכולוגיות ועו"סיות מקבוצת "פסיכואקטיב" – אנשי מקצועות בריאות נפש למען זכויות אדם, אשר פועלות בפרויקט משותף עם עו"סים שלום העוסק בהיבטים הנפשיים של השלכות מעצרי קטינים פלסטינים. עוד יתארחו עורכי דין ופעילים מארגונים כמו האגודה לזכויות האזרח, DCI ועוד.

תוכנית הכנס וקישורים להרצאות מוקלטות:

9:00 – 9:30 התכנסות, רישום וכיבוד קל
9:30-10:00 ברכות
פרופ' ג'ון גל, דיקן ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית
עו"ס צפרא דוויק, יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים
עו"ס דב ברנשטיין, יו"ר שותף "עו"סים שלום"
הנחיה: עו"ס ד"ר מוחמד דיאב, יו"ר שותף "עו"סים שלום" 

10:00-11:45 מושב ראשון: מעצר קטינים בעולם ובישראל [לצפייה]
      הנחיה: עו"ס חרב אמארה, חבר הנהלת "עו"סים שלום"
מה בין החוק הבינלאומי לחוק הישראלי בעניין מעצר קטינים
     עו"ד נסרין עליאן, מנהלת פרוייקט זכויות אדם בירושלים המזרחית, האגודה לזכויות האזרח בישראל
[לצפייה בחלק הראשון של ההרצאה, לחלק השני]

מבט פסיכולוגי על מניעת פגיעה בילדים במגעיהם עם השלטון
     פרופ' צ'רלס גרינבאום, האוניברסיטה העברית בירושלים, DCI ישראל
      [לצפייה בחלק הראשון של ההרצאהלחלק השני]

היבטים פסיכולוגיים של עצורים קטינים במזרח ירושלים
    ד”ר שפיק מסאלחה, פסיכולוג קליני, מרצה במרכז ללימודים אקדמאיים אור יהודה ובאוניברסיטה העברית
        [לצפייה בחלק הראשון של ההרצאה, לחלק השנילחלק השלישי]
[לצפייה בשאלות ותשובות בסיום הפאנל]

11:45–13:30 מושב שני: תמונת מצב – מעצר קטינים פלסטינים [לצפייה]
     הנחיה: גב' רות בן אשר, פסיכולוגית קלינית בכירה, מדריכה בטיפול משפחתי וזוגי, חברת "פסיכואקטיב".
סרט קצר: עצורים קטינים במחנה עופר מספרים
מדוע מעצר קטינים בירושלים המזרחית? – מבט ביקורתי
        פרופ' נאדירה שלהוב-קיבורקיאן המכון לקרימינולוגיה, הפקולטה למשפטים, ביה"ס לעבודה               סוציאלית ורווחה חברתית, האוניברסיטה העברית
       [לצפייה בחלק הראשון של ההרצאה, לחלק השני]

עדכון על ילדים הנמצאים במעצר צבאי ישראלי (ההרצאה תתקיים בשפה האנגלית)
       עו"ד ג'ררד הורטון, בעל חמש שנות נסיון עבודה בנושא
       [לצפייה בחלק הראשון של ההרצאה, לחלק השנילתקציר בעברית]

הפרוייקט המשותף "פסיכואקטיב"-"עו"סים שלום"
       ד”ר מיה מוכמל, פסיכולוגית קלינית, חברת "פסיכואקטיב"
       [לצפייה בחלק הראשון של ההרצאה, לחלק השני, לחלק השלישי]

[לצפייה בשאלות ותשובות בסיום הפאנל]

13:30-14:00 הפסקה

14:00-15:30 קבוצות דיון מקבילות [לצפייה בסיכומי הקבוצות]

סיפורים מהשטח
הצגת מקרה – עו"ד גבי לסקי, מומחית לזכויות אדם
סיפור אישי – מר ג'מיל קאסיס
הנחיה: עו"ס שושנה ניר, חברת הנהלת "עו"סים שלום"

מעצר קטינים בראי התקשורת
מר נזיר מג'אלי, עיתונאי
הנחיה: עו"ס ברוך שליו, חבר ועדת הביקורת "עו"סים שלום"

פרקטיקה של מדיניות
עו"ד רגד ג'ראיסי, האגודה לזכויות האזרח בישראל
הנחיה: עו"ס עובור טאהא-ריזק, חברת הנהלת "עו"סים שלום"

"הסוד הגלוי של מעצרי קטינים" – שתיקה והשתקה
הנחיה: עו"ס שרה מצר, חברת הנהלת "עו"סים שלום"
עו"ס מנאר סגור-חליליה, חברת הנהלת "עו"סים שלום"

15:30-16:15 סיכום קבוצות הדיון
האסיפה הכללית
הנחיה: עו"ס אביבה פלאי, חברת הנהלת "עו"סים שלום"

DCIהאגודה לזכויות האזרחכנסמעצריםעו"סים שלוםפסיכואקטיב