מחסור חמור בתחנות טיפות חלב במזרח ירושלים, ינואר 2013

פורסם באתר האגודה לזכויות האזרח  ב-2 בינואר 2013:

שירות בסיסי לאם ולילד המוענק בטיפות חלב נמנע ממרבית התינוקות במזרח ירושלים, בשל מחסור במרפאות וריחוקן של אלה הקיימות ממקומות המגורים של התושבים.

בשכונות המערביות של ירושלים פועלות כיום 25 תחנות לבריאות המשפחה, בעוד שבעיר המזרחית, שבה מתגוררים כשליש מתושבי העיר, פועלות ארבע תחנות בלבד. מתוך 15,053 ילדים ירושלמים הרשומים כמקבלי שירות בתחנות לבריאות למשפחה, רק 2,709 הם ערבים. מחסור כה חמור בטיפות חלב מהווה פגיעה חריפה הן בזכות לבריאות והן בזכות לשוויון של תושבי העיר המזרחית.

חשיבות התחנות לבריאות המשפחה הן לילדים והן להורים היא כיום דבר מוסכם ומובן מאליו. התחנות מהוות גורם חיוני ביותר במעקב ובטיפול בהתפתחות פעוטות ובמצבם הבריאותי. מעקב זה מאפשר לאתר בעיות שונות, כגון: ליקויים בשפה, פיגור שכלי, ליקויים בריאותיים והתפתחותיים של הילדים ועוד, ולטפל בהן בשלב מוקדם, ובכך לשפר את מידת האפקטיביות של הטיפול. משום כך, העדרן של התחנות ומחסור בשירותים בתחום זה הם בעלי השלכות קשות ומרחיקות לכת מבחינת הילדים והאוכלוסייה בכללותה.

בשנת 2001, בעקבות עתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח בעניין המחסור בטיפות חלב בירושלים המזרחית, הצהירה עיריית ירושלים בפני בית המשפט העליון על נכונותה לפתוח טיפות חלב במקום שתהיה בו פניה מטעם התושבים.

בשנים האחרונות ניהלו האגודה לזכויות האזרח, המרכז הבין תרבותי ותושבי שכונת סילואן מגעים עם עיריית ירושלים, כדי להביא לפתיחתה של תחנת טיפת חלב בשכונת סילואן. בעקבות המאמצים נפתחה באוגוסט 2011 תחנת טיפת חלב בשכונה.

יחד עם זאת, אין די בתחנות הקיימות כדי לספק צורך כה חיוני ובסיסי. גם על פי הסטנדרטים שקבע משרד הבריאות, תשתית שירותי טיפות החלב בירושלים המזרחית עומדת כיום בניגוד לנהלים. לפיכך פנתה האגודה לראש העיר ולמנכ"ל משרד הבריאות בדרישה לפתיחת עוד מרכזים לטיפול באם ובילד בירושלים המזרחית [יולי 2011].

משרד הבריאות ועיריית ירושלים הבטיחו לפתוח שתי תחנות לבריאות המשפחה בירושלים המזרחית במהלך 2013-2012, ובפברואר 2012 אף הודיעה העיריה כי אותר מבנה מתאים בבית חנינא. אולם על אף ההבטחות, נכון לסוף 2012 לא תוקצבה הקמת התחנות ומשום כך הדבר עדיין לא יצא לפועל.

 
אמהותבריאותהאגודה לזכויות האזרחטיפת חלבמזרח ירושליםסילוואןתינוקות